Cognitief

Door gebruik te maken van verschillende soorten werkjes daagt Road2School kinderen uit om op deze manier de cognitieve ontwikkeling te prikkelen.

Creatief

Road2School biedt verschillende activiteiten om creativiteit te bevorderen. De essentie is dat kinderen zich veilig voelen en door middel van de activiteiten zich vrij voelen om zich te uiten.

Taal

Taal is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling. Road2School start hier al vroeg mee en heeft verschillende methodes, werkjes en activiteiten om de Nederlandse taal te stimuleren.

Motoriek

Ook bewegen is belangrijk zowel de fijne als grove motoriek wordt sterk gestimuleerd door middel van peutergym. Fijne motoriek kan door verschillende werkjes gestimuleerd worden. Bijv. door het knutselen of kralen rijgen wordt de fijne motoriek gestimuleerd.