KDV: De Rups

Kinderopvang Road2School biedt kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar een dagbehandeling aan. Zij krijgen elke dag hetzelfde gestructureerde dagprogramma. Alle kinderen zijn één voor één uniek, daarom wordt elke activiteit zoveel mogelijk aangepast op het kind. Kinderen worden bij Road2School uitgedaagd in hun ontwikkeling. Kinderopvang Road2School probeert het beste uit uw kind te halen. Kinderen zullen niet stil staan in hun ontwikkeling.

Voor ieder kind wordt een hulpplan gemaakt. Om zo de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten te blijven houden. Dit wordt gedaan met behulp van een observatielijst en Cito toetsen. Samen met ouders wordt het hulpplan besproken, in werking gezet en regelmatig aangepast. Elke 3 maanden wordt er opnieuw gekeken en nieuwe doelen opgesteld.

Voorschoolse vaardigheden

Bij de kinderopvang Road2School leren kinderen voorschoolse vaardigheden. Door te investeren in de basiskennis kunnen wij eventuele achterstanden voorkomen en of verhelpen. De vaardigheden zijn onder andere werkhouding, sociaal gedrag aanleren, cognitieve vaardigen, taal, sociaal emotioneel ontwikkeling en zelfredzaamheid. Maar ook zal uw kind al zeer uitgedaagd worden op de schoolse activiteiten. Bijvoorbeeld, werkjes maken, tellen, letters herkennen, in de kring zitten, samenwerken ect. Maar natuurlijk zal ieder kind op zijn of haar niveau aan de ontwikkelingen werken.

Hulpplannen

Twee maand nadat het kind een maand bij de Road2School begonnen is, wordt er in samenwerking met de ouders een hulpplan opgesteld. Door observatielijsten worden concrete werkdoelen afgesproken. Deze worden opgesteld met behulp van de SMART-methode. Zodra de ouders hiermee akkoord gaan wordt het hulpplan officieel gemaakt. Om de 3 maanden wordt een nieuwe hulpplan gemaakt. Daarnaast zal bij elk nieuw hulpplan een voortgangsgesprek gevoerd worden. Zo blijven ouders goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind bij  Kinderopvang Road2School.

Niet tijdgebonden plek

Kinderen die ingeschreven staan met of zonder een indicatie bij Road2School kunnen ook een langdurige periode bij ons verblijven. Zo kunnen kinderen zich op een aangepaste manier verder ontwikkelen op een plek waar zij zich veilig voelen. De kinderen zijn tot een uitloop van 5 jaar bij ons welkom. Dit komt voor wanneer er nog geen geschikte plek/school voor het kind gevonden is. Dit heeft te maken met wanneer een kind niet in het reguliere onderwijs past of wanneer de ouders het idee hebben dat er meer in hun kind zit of wanneer het kind nog erg speels is.

Doorstroming

De jeugdhulp medewerkers helpen u graag bij de keuze voor het vervolg-onderwijs. Wanneer hier verslagen voor nodig zijn, zullen de jeugdhulp medewerkers bereid zijn deze voor u te maken. 

Dagprogramma

Wat betreft de slaapmomenten wordt aan de behoefte van ouders/kind voldaan.
De kinderen worden in de gaten gehouden d.m.v. een camera.
De slaapplekken grenzen aan het lokaal. Er zijn genoeg bedden voor ieder kind.

TijdenMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag

07.00

Tot 09.00  

Binnenkomst

Aan tafel/vrij spelen

Binnenkomst

Aan tafel/vrij spelen

Binnenkomst

Aan tafel/vrij

spelen

Binnenkomst

Aan tafel/vrij spelen

Binnenkomst

Aan tafel spelen

09.00

Tot 09.15

Opruimen Opruimen Opruimen Opruimen Opruimen

09.15

Tot 09.45

Dag beginnen/kring

Drinken/fruit eten

Dag beginnen/kring

Drinken/fruit eten

Dag beginnen/kring

Drinken/fruit eten

Dag beginnen/kring

Drinken/fruit eten

Dag beginnen/kring

Drinken/fruit eten

09.45

Tot 10.15/30

Taal werkjes Cognitie werkjes Taal werkjes Cognitie werkjes Taal werkje

10.15/30

Tot

10.45

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

10.45

Tot 11.10

Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen

11.10

Tot

11.30

Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen

11.30

Tot 12.00

Eten

Tandenpoetsen

Eten

Tandenpoetsen

Eten

Tandenpoetsen

Eten

Tandenpoetsen

Eten

Tandenpoetsen

12.00

Tot 12.15

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

 Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

12.15 Tot

12.30

Puzzelen Kleuren Puzzelen Kleuren Puzzelen

12.30

Tot

13.00

Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen Vrij spelen

13.00

Tot 13.30

Begeleid spel Fijne motoriek

Sensopatisch

(kleien, scheerschuim, pittenzak, macaroni, zand)

Spelletje

Gebaseerd op taal/cognitie

Begeleid spel

13.30

Tot

14.15

Spelen Spelen Spelen Spelen Spelen

14.15

Tot

14.30

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

Verschoning

(zindelijkheid

Training)

14.30

Tot

15.00

Kring

Cracker/koekje

Drinken
Voorlezen

Kring

Cracker/koekje

Drinken  Voorlezen

Kring

Cracker/koekje

Drinken  Voorlezen

Kring

Cracker/koekje

Drinken Voorlezen

Kring

Cracker/koekje

Drinken  Voorlezen

15.00

Tot

15.30

Knutselen Gymmen

Emoties/

Lichaamsbesef

Muziek/dans Gymmen

15.30

Tot 16.00

Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen

Buitenspelen

Buitenspelen

16.00

Tot

16.15

Verschoning

(zindelijkheid trainen)

Verschoning

(zindelijkheid trainen)

Verschoning

(zindelijkheid trainen)

Verschoning

(zindelijkheid trainen)

Verschoning

(zindelijkheid trainen)

16.15

Vrij spel/drinken

Vanaf nu worden de kinderen opgehaald

Vrij spel/drinken

Vanaf nu worden de kinderen opgehaald

Vrij spel/drinken

Vanaf nu worden de kinderen opgehaald

Vrij spel/drinken

Vanaf nu worden de kinderen opgehaald

Vrij spel/drinken

Vanaf nu worden de kinderen opgehaald

18.00 De groep sluit De groep sluit De groep sluit De groep sluit De groep sluit