KDV: De Vlinder

Uw kind heeft een stapje voor op andere kleuters!

Road2School start in juni 2016 een nieuwe VVE-peutergroep “De Vlinder”. In deze groep zijn alle kinderen van 2 tot 5 jaar van harte welkom. De VVE bij Road2School is vooral gericht op het uitdagen van het kind en een stapje voor geven op de kleuterklas. Ook helpen wij kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben voor de taalontwikkeling. Daarnaast is ieder kind welkom, ook kinderen met een speciale hulpvraag (ontwikkelingsachterstand, ADHD, taalachterstand, begaafdheid ect).

Korte blik

De peuters die bij Road2School VVE-peutergroep deelnemen worden spelenderwijs voorbereid op de kleuterklas. Uw kind heeft straks een stapje voor, wanneer uw kind terechtkomt in een grote kleuterklas.

In de peutergroep zal er extra gestimuleerd worden op verschillende ontwikkelingsgebieden zoals cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, taal ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Uw kind zit 2x per dagdeel in de kring. Tijdens iedere kring vindt er een activiteit plaats die aansluit op het thema. “Heeft uw kind wat te vragen of weet uw kind het antwoord, zal het kind leren om de vinger op te steken”. Tijdens kringmomenten zullen de activiteiten die aan de orde komen besproken worden. Daarnaast leert uw kind de dagen van de week aan de hand van een liedje.

De groep heeft ook een planbord. Op dit planbord staan verschillende activiteiten waaruit de kinderen kunnen kiezen bijv. de bouwhoek, spelen in de poppenhoek, puzzelen, treinbaan maken, knutselen ect.

Tevens werkt “De Vlinder” net zoals “De Rups” met thema’s aan de hand van de methode “Puk&Ko”. Zij zullen de thema’s met elkaar afstemmen. De verschillende thema’s zullen ongeveer een maand duren. Er wordt rekening gehouden met de standaard thema’s die ieder jaar terug zullen komen zoals; Kerst, Sinterklaas, lente/Pasen, herfst, winter en zomer.

Hieronder het dagprogramma

TijdenMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
09:00/09:15 Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst
09:15/09:45 Kring (cognitie) Kring (taal) Kring (cognitie) Kring (taal) Kring (cognitie)
09:45/10:05 Werken Werken Werken Werken Werken
10:05/10:15 Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde
10:15/10:45 Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen
10:45/11:00 Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken
11:00/11:30 Knutselen Beweging/gym Emoties Knutselen Beweging/gym
11:30/12:00 Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen
12:00 Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment

De kinderen kunnen om 12:00 uur opgehaald worden. De andere kinderen die niet worden opgehaald, gaan op dit moment naar “De Rups”, om daar een boterham te eten en zo nodig een slaapje te doen.

TijdenMaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
13:00/13:15 Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst Binnenkomst
13:15/13:45 Kring (cognitie) Kring (taal) Kring (cognitie) Kring (taal) Kring (cognitie)
13:45/14:10 Werken Werken Werken Werken Werken
14:10/14:15 Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde Wc-ronde
14:15/14:45 Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen Buitenspelen
14:45/15:00 Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken Kring/drinken
15:00/15:30 Knutselen Beweging /gym Emoties Knutselen Beweging/gym
15:30/16:00 Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen Planbord/spelen
16:00 Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment Ophaal moment

De kinderen kunnen om 16:00 uur opgehaald worden. Mocht u nog aan het werk zijn, kan uw kind naar “De Rups” toe,  om daar verder mee te draaien met het dagprogramma.