Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is een register voor alle kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Een kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen worden geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente.

Nadat de inspectie van de GGD is voltooid, worden hiervan rapportages gemaakt.

De inspectierapporten van Kinderopvang Road2School kunt u hieronder bekijken.

Inspectierapporten