Nieuwe start met “Knip knap”

Knip Knap

Alle kinderen die twee jaar zijn geworden hebben allemaal hun eigen “knip knap” boekje gekregen.
Knippen hoort bij de fijne motoriek en hand-oogcoördinatie.
Wanneer een kind naar de basisschool gaat is knippen een dagelijkse handeling. De basisvaardigheden van het knippen wordt bij de basisschool als lastig gezien.
Bij Road2School leren kinderen deze vaardigheden al eigen te maken, zodat de R2S-toppers in de kleuterklas hier geen moeite meer mee hebben.