Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Kinderdagverblijf Road2School is een geregistreerd kinderopvang binnen het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, afgekort LRKP, staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen, dit gebeurd door middel van een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Road2School voldoet aan deze wettelijke kwaliteitseisen. Het LRKP is voor iedereen in te zien. Klik hier om de registratie in te zien van Kinderopvang Road2School. 

Kinderopvangtoeslag

Wat heeft het LRKP te maken met de kinderopvangtoeslag? U heeft alleen recht op de kinderopvangtoeslag indien u gebruik maakt van een kinderopvang die in het LRKP is opgenomen. Bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft u dus ook de registratienummer van Road2School nodig. Het registratienummer Landelijk Register voor de kinderdagverblijf van Road2School is 218432008 en voor de buitenschoolse opvang is 272974481, deze registratienummers kunt u ook terug vinden op de website van het LRKP.


Rijksoverheid

Klik hier om meer te lezen over het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen op de website van de Rijksoverheid.

Gemeente Den Haag
En klik hier om meer te lezen over het Landelijk Register Kinderopvang op de website van de Gemeente Den Haag

„Een mens leert in de eerste vijf levensjaren het meest...

Op donderdag 5 maart 2015 om 05:30 heeft De Telegraaf het onderstaande artikel gepubliceerd.

Alle baby’s naar de opvang

UTRECHT - Voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar moet in ons land opvang komen die een basis biedt om het talent van kinderen te ontwikkelen...

Lees verder op Telegraaf.nl | Binnenland | Alle baby’s naar de opvang

 


Road2School is ontzettend blij dat er aandacht wordt geschonken aan het ontwikkelen van onze toekomst. Dit is immers ook onze Missie.
De ontwikkeling van uw kind staat bij de kinderdagverblijf Road2School centraal.