Samenwerking met ouders

Het is van belang dat in de aanpak naar het kind zowel thuis als binnen de kinderopvang Road2School zoveel als mogelijk een vaste lijn wordt gehanteerd. Om deze afstemming te bereiken is het gewenst om regelmatig met de ouders te evalueren. Dit gebeurt door middel van voortgangsgesprekken. Deze voortgangsgesprekken vinden 1x per kwartaal plaats en zullen ongeveer een uurtje duren. Ook bestaat de mogelijkheid voor ouders om in de groep mee te kijken. De gesprekken zullen met een vaste jeugdhulp medewerkster plaats vinden. Dit noemen wij de mentor van u en van uw kind. Deze jeugdhulp medewerkster is voor u een aanspreekpunt. Zo kunt u met haar een goede samenwerkingsband opbouwen.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid van een “heen-en-weer schriftje”, zodat u op de hoogte bent van waarmee uw kind zoal op de dag bezig is. Deze schriftjes worden door Road2School aangeboden.