Het stellen van regels/grenzen en geven van complimenten

Binnen de groep wordt gewerkt aan de hand van de zg. Operante leertheorie (competentiemodel). Kinderen worden op een positieve manier benaderd. Er wordt in de groep veel gewerkt met complimenten “dikke duim” ect. Zwakke vaardigheden en ongewenst gedrag worden door middel van gedragsmodeling omgebogen naar passend, gewenst gedrag of er wordt een beloningssysteem toegepast.

Hiernaast zullen de medewerkers voorspelbaar, duidelijk, eenduidig en consequent zijn naar de kinderen, zodat het de kinderen duidelijkheid biedt.