Nauwe samenwerking met ouders

Het is van belang dat in de begeleiding van het kind zowel thuis als binnen Road2School zoveel als mogelijk één vaste lijn wordt gehanteerd. Om een goede afstemming te bereiken is het gewenst om regelmatig evaluaties met ouders te houden. Voortgangsgesprekken zullen om de acht weken gehouden worden. Om de ouders zich een beeld te laten vormen over de aanpak in de groep en het functioneren van het kind, is het gewenst dat de ouders 1 à 2 keer op de groep te laten meekijken. Wanneer nodig zal zijn kan er een “heen en weer schriftje” ingezet worden, zodat ouders kunnen zien wat er die dag gedaan is.