Omvang en samenstelling groepen

De groep van Road2School zal bestaan uit één medewerker op vier kinderen. De groep zal bestaan uit maximaal 8 kinderen. De kinderen zullen de leeftijd hebben van 0 tot 5 jaar.

Iedere dag zullen er 2 jeugdhulp medewerkers aanwezig zijn, daarnaast zal waar nodig een gedragswetenschapper het team ondersteunen. Wanneer er zorgvragen zijn over prikkelverwerking en motoriek zal een fysiotherapeut hierin ondersteuning bieden. Tot slot kan een stagiaire in de groep staan maar ook vrijwilligers. Het gehele team zal zorgen voor de juiste zorg die het kind nodig heeft

Klik hier om meer te lezen over de wenperiode bij kinderdagverblijf Road2School.