Wenperiode

Het is goed dat bij baby’s de wenperiode voor ouders gemakkelijk wordt gemaakt, omdat uit ervaring is gebleken dat beginnende ouders het moeilijk vinden om hun kind los te laten. Daarnaast is het ook goed voor kinderen van tussen de vijf maanden tot ongeveer anderhalf jaar zijn, want in deze leeftijdsfase zijn kinderen vaak eenkennig. Zij hebben moeite met loslaten van hun ouder(s) en dan kunnen kinderen eventueel angstig reageren op nieuwe/vreemde situaties.

De wenperiode voor de kinderen:

  • Voordat het kind naar Road2School komt wordt een intakegesprek gehouden met beide ouders of één van de ouders, (hoeveel dagen het kind komt, allergieën, wat de wenperiode zal worden, eten, drinken, medicijnen, slaapritme en alle andere belangrijke punten die in het intakeformulier staan).
  • Er wordt bij de intake ook afgesproken dat kinderen iets van thuis mogen meenemen. Zo hebben ze iets vertrouwds van thuis bij zich.
  • Een goede wenperiode wordt met de ouders besproken. Ouders kennen het kind het beste en weten wat goed voor hen is.
  • Voor baby’s is het goed om eerst een uurtje of twee te wennen en daarna weer opgehaald te worden door hun ouder(s).
  • Er worden afspraken gemaakt rond het afscheid nemen tussen ouder(s) en kind.
  • Na een maand wordt geëvalueerd hoe de wenperiode is verlopen.