Advies over vervolgonderwijs

Begeleiding vervolgtraject.

Nadat er is geobserveerd en het tijd is voor een vervolgplek/onderwijs kan het vervolgtraject ingezet worden. Per kind kan bekeken worden wat er nodig is om de overstap naar een vervolgplek/de basisschool te begeleiden.

Mogelijkheden hierin kunnen zijn:

  • Mondelinge en/of schriftelijke overdracht;
  • Wentraject waarbij een kind parttime op een nieuwe plek gaat starten;
  • Het kind begeleiden op de vervolgplek, zodat het een goede start kan doormaken;
  • De nieuwe leerkracht/begeleider ondersteunen in de aanpak die goed aansluit bij het desbetreffende kind.