Hulpmiddelen

Binnen de groep kunnen de jeugdhulp medewerkers individuele en/of groepsgerichte middelen inzetten, die de kinderen in hun ontwikkeling en gedrag kunnen ondersteunen en verbeteren.

Methodieken en programma’s

Onderstaande methodieken en programma’s zijn geschikt voor deze doelgroep.

Observatie programma: Op dit moment wordt in de groep gewerkt met het Portage programma (vaardighedenlijst). In de praktijk is wel gebleken dat dit observatie programma onvoldoende toegepast kan worden bij kinderen met een autisme spectrum stoornis. Kinderen met autisme vertonen hiervoor een te grillig beeld. Daarnaast is deze lijst verouderd. Hiervoor wordt momenteel een nieuw programma gezocht.

Het wordt als prettig ervaren een dergelijke observatielijst te gebruiken om het niveau van het kind te bepalen en doelen te kunnen formuleren. Het is dus wenselijk dat voor kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum een ander observatieprogramma komt, dat beter toepasbaar is.
Taalprogramma’s: Er zijn diverse taalprogramma’s die ingezet kunnen worden passend bij het niveau van het individuele kind. Hierbij kunt u denken aan: Puk & Ko, Knoop het in je oren, taal lotto’s en Ik ben Bas. Wellicht zijn er mogelijkheden om nieuwe taalprogramma’s aan te schaffen, die een overgang naar het vervolgonderwijs nog soepeler kunnen laten verlopen.

Sociaal/emotionele programma’s: Om de emotionele ontwikkeling van de kinderen te stimuleren kunnen de volgende programma’s worden gebruikt: Voel je goed “Hopla” en de doos vol gevoelens.

Zelfbeeld programma: Bo de beer is een programma om het zelfbeeld van de kinderen te vergroten.

Ontwikkelingswerkjes: Er zijn diverse ontwikkelingswerkjes die aangeboden kunnen worden passend bij het niveau van het individuele kind. Met behulp van deze werkjes kunnen diverse cognitieve vaardigheden worden geoefend.

Spelprogramma: Speel vaardig; een programma om de spelontwikkeling van een kind te stimuleren. Het is mogelijk om ouders bij dit programma te betrekken, zodat zij de spelvaardigheden in de thuissituatie ook kunnen toepassen/stimuleren.

Visuele hulpmiddelen

In de groep wordt gebruik gemaakt van visuele hulpmiddelen ter ondersteuning van het dagprogramma en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit zijn onder andere:

  • Foto’s
  • Pictogrammen
  • Voorbeelden uittekenen
  • Time-timer / Zandloper
  • Keuzebord d.m.v. foto’s en pictogrammen
  • Gebarentaal