Hulpplannen

Wanneer kinderen in de eerste week starten bij Road2School wordt er in samenwerking met ouders een hulpplan opgesteld. Door gebruik van observatielijsten worden concrete werkdoelen opgesteld. Deze worden gehanteerd met behulp van de SMART-methode. Als ouders ermee akkoord gaan wordt het hulpplan officieel gemaakt. Om de zes maanden wordt een nieuwe hulpplan gemaakt. Verder zijn er per hulpplan twee voortgangsgesprekken. Zo blijven ouders goed op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind bij Road2School.