Vaardigheden

Bij Road2School leren kinderen voorschoolse vaardigheden. Door te investeren in de basiskennis kunnen wij eventuele achterstanden voorkomen en of verhelpen. De vaardigheden zijn onder andere beurtgedrag, werkhouding, sociaal gedrag aanleren, cognitieve vaardigen, taal, sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid.

Ook wordt er met de fijne en grove motorische vaardigheden geoefend. Fijne motoriek zijn de fysieke subtiele handelingen die kinderen leren zoals een potlood goed vasthouden, tekenen, objecten pakken, enzovoorts. Grove motoriek zijn fysieke handelingen die niet subtiel zijn zoals een bal vangen of gooien, fietsen, lopen, rennen enzovoorts.