Voortgangsgesprekken

Road2School vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij hun kind. Dit is de reden dat er om de acht weken een voortgangsgesprek met hen plaatsvindt. De gesprekken zijn bedoeld om een korte evaluatie te geven op de werkdoelen. Ouders krijgen inzicht in hoe hun kind zich ontwikkelt en waar extra aandacht aan gegeven moet worden maar ook in wat juist heel goed gaat. Tijdens de voortgangsgesprekken kan het hulpplan worden aangepast. Zo kan eventueel op een lager tempo gewerkt worden aan de doelen of als een kind sneller de doelen haalt, nieuwe doelen opstellen. Het belangrijkste is dat de doelen worden gehaald op het niveau en in het juiste tempo voor het kind.