Speel en leerbeleid

Binnen het speel- en leerbeleid van Road2School zullen veel afwisselende activiteiten aangeboden worden. Dit komt door een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma. Het dagprogramma bestaat uit de volgende activiteiten (met de groep of individueel): vrij spel, cognitieve werkjes, taalwerkjes, begeleid spel, boekje lezen, buitenspelen, kring moment en knutselen. Verder krijgen de kinderen de ruimte/gelegenheid om zelf een inbreng te hebben/uiten. Wat hierboven is benoemd, wordt hieronder uitgelegd:

Groepsactiviteiten: Het is voor de kinderen belangrijk dat zij zich leren handhaven in een groepssituatie, met het oog op vervolgperspectief. Hierbij worden (schoolse) vaardigheden getraind waaronder: beurtgedrag, in een kring zitten, luisterhouding en sociaal communicatieve vaardigheden.

Individuele activiteiten: In een individuele setting kan aan meer specifieke vaardigheden worden gewerkt. Per individueel kind kan worden bekeken wat hij of zij nodig heeft. Hierbij kunnen onder andere later te benoemen hulpmiddelen worden ingezet en kan tevens aan hun werkdoelen worden gewerkt.