Vierogen principe

Road2School werkt met het vier ogen principe, dit houdt in dat er per groep twee personen staan. Dit bestaat uit twee beroepskrachten of één beroepskracht en een stagiair/vrijwilliger/oproepkracht. Het vier ogen principe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in brede zin, terwijl er –meer generiek gesproken- sneller en effectiever kan worden ingegrepen als een kind of een pedagogischwerker iets overkomt.

Transparant te werk

 Road2School gaat transparant te werk als het om het principe gaat. In de lokaal en slaapruimte zijn er ook deuren met glas zodat alles te overzien is. De slaapruimte is voorzien van een babyphone met camera zodat ook hierin het vier ogen principe wordt gewaarborgd.

Wanneer er een medewerker buiten speelt met de kinderen en de andere is binnen (slaapruimte/lokaal) dan kunnen zij elkaar in de gaten houden, de ruimtes en deuren zijn voorzien van glazen ramen.

Het kan wel eens voorkomen dat een medewerker alleen staat met één kind, dan zal de medewerker de deur openlaten zodat de andere medewerkers horen en zien wat er gebeurd in die ruimte. Ook in de slaapruimte staat de babyphone.