Visie op kwaliteit

Het doel van Road2School is om deskundige kinderopvang te bieden en er wordt naar ‘pedagogische kwaliteit’ gestreefd. Op grond van de eerdergenoemde basisdoelen kan Road2School omschreven worden als een “opvang” waar kinderen zich emotioneel veilig voelen en waar hen zo nodig specialistische zorg, pedagogische ondersteuning en begeleiding wordt geboden. Daarbij worden hun persoonlijke- en sociale competenties bevorderd en worden hen regels, normen en waarden bijgebracht in goede samenwerking met hun ouders. Al met al zal het kind de juiste zorg krijgen die ieder kind individueel nodig heeft.

Daarnaast zal Road2School zich vasthouden aan de “piramide van Maslow”. Om een goede veiligheid te kunnen bieden moet de basisfase (basisbehoeftes) al gecreëerd zijn. Dus wanneer een fase voldaan/behaald is kan er aan een nieuwe fase gewerkt worden

Zo zullen de jeugdhulp medewerkers alle kinderen uniek benaderen en hen de juiste zorg aanbieden.

 Piramide van Maslow
Piramide van Maslow

Pedagogisch kwaliteit

Om het team professioneel te houden moeten alle jeugdhulp medewerkers in bezit zijn van het HBO diploma “SPH”. De gedragswetenschapper zal in bezit zijn van een universitair diploma “orthopedagogiek”. De stagiaire zal een HBO opleiding volgen. Daarnaast zullen de medewerkers in de groep in het bezit zijn van een BHV diploma en/of kinder EHBO. Ook zullen de medewerkers van Road2School zich blijven ontwikkelen d.m.v. het volgen van cursussen op hun vakgebied. Maandelijks is een bespreking over het beleid, de ontwikkeling en zaken dit R2S betreffen.

Werkschema van de medewerkers

Elke dag zullen er twee medewerkers werken

MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdag
2 medewerkers 2 medewerkers 2 medewerkers 2 medewerkers 2 medewerkers
    Vrijwilliger Vrijwilliger Vrijwilliger

Daarnaast zal Road2School open staan voor stagiaires. Deze kunnen een aantal dagen worden ingezet. De stagiaire is geen volledige kracht en zal dus niet mee gerekend worden in de bezetting.

Ook zal een inval medewerker aangenomen worden om dagen/zaken op te vangen wanneer een medewerker ziek is. Maar ook bv. wanneer een medewerker (voortijdig) vakantie heeft aangevraagd.

Pauzes
Elke dag zullen er 3 pauzes worden ingelast, zodat iedere medewerker een aantal rustmomenten heeft. Hieronder worden ongeveer deze tijden aangegeven.

10.30 uur (een kwartier)
13.00 uur(een half uur)
15.30 uur (een kwartier)

Achterwacht

Indien er sprake is van een noodgeval in de groep bv. qua veiligheid, denk hierbij aan brand of een ongeval met een kind en er is op dat moment maar één persoon die bij de groep aanwezig is, dan is er een zg. achterwacht geregeld. Deze personen kunnen snel ter plekke komen/zijn als er een noodgeval is. Zij kunnen binnen tien minuten aanwezig zijn. Deze afspraak is gemaakt met lokale buurtbewoners en vrijwilligers.

Indien er twee personen in de groep aanwezig zijn en één van de medewerker moet weg vanwege een noodsituatie, dan is de afspraak dat er een vrijwilliger/ medewerker/stagiair in de achterwacht staat die binnen 10 minuten aanwezig kan zijn. Dit zijn afspraken die gemaakt zijn met vrijwilligers/medewerkers/stagiairs.

Ratio

Road2school is een bewust relatief kleine opvang, het maximum aantal kinderen dat aangenomen wordt is 8/9. Zo kan er goed en overzichtelijk aandacht gegeven worden aan elk kind. Ten alle tijden zullen er, vanuit het vier ogen principe, minimaal twee medewerkers in de groep staan mits er sprake is van een noodgeval. In een noodsituatie wordt er gebruik gemaakt van de achterwacht (zie Achterwacht).