Visie en missie

Visie

Elk kind heeft het recht om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot waartoe het in staat is. Bij de kinderopvang Road2School staat het kind centraal. Road2School begeleid uw kind door de begeleiding aan te passen aan het leervermogen van uw kind. De ontwikkeling van uw kind staat bij Road2School centraal. 

Missie

Kinderopvang Road2School streeft ernaar om kinderen zoveel mogelijk vaardigheden aan te leren. Dit doen wij o.a. door middel van een beloningssysteem. Op deze manier worden vaardigheden positief aangeleerd. Alle kinderen zijn uniek en verdienen daarom de juiste aandacht die zij nodig hebben. Door observatietechnieken wordt er gekeken welke vaardigheden het kind beheerst en welke nog ontwikkeld kunnen worden. Aan de hand van de observaties maken wij een individueel hulpplan met persoonlijke SMART* geformuleerde leerdoelen voor het kind. Het hulpplan wordt besproken met de ouders. Om zo gezamenlijk aan de ontwikkeling te werken.

Road2School hecht veel waarde aan de mening van ouders en/of verzorgers en wil graag zo intensief mogelijk met hen samenwerken. Wij gaan voor een optimale samenwerking zodat ouders en begeleiders zoveel als mogelijk op één lijn zitten. Want de ouders kennen het kind immers het beste.

* SMART= specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden