Wie zijn wij?

Road2School heeft vier groepen. Er zijn drie kinderopvang groepen; de Rups 0 tot 2,5 jaar, De Vlinder 2 tot uitlopend 5 jaar en de groep de Uil van 2 tot uitlopend 5 jaar. De Uil is een opvangvorm dat alleen in de ochtend open is en de woensdag gesloten. Daarnaast is er een naschoolse opvang groep, namelijk Road2School BSO ook genaamd de Uil. In iedere groep worden er dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Road2School vindt dan ook dat ieder kind uniek is en dat het belangrijk is. Elk kind verdient de juiste aandacht en veiligheid in een groep.

De groepen binnen Road2School zullen altijd klein blijven, zodat er genoeg aandacht is voor uw kind. Daarnaast is de ontwikkeling van het kind zeer belangrijk. Bij Road2School zal uw kind goed worden begeleid in hun ontwikkeling.

Road2School hanteert uiteraard een positieve benadering naar het kind toe. Doordat uw kind positief benaderd wordt zal het zich veilig voelen en hierdoor meer uitgedaagd worden om verder te ontwikkelen. Om dingen aan uw kind te leren zullen er beloningssystemen ingezet worden. Een beloningssysteem zal uw kind stimuleren om sneller nieuwe ontwikkelingen eigen te maken.

Heeft uw kind moeite met bepaalde ontwikkelingen en/of een rugzakje en heeft hij/zij hierin extra stimulans nodig? Dit is geen probleem bij Road2School. De pedagogisch medewerkers zijn hiervoor geschoold en begeleid. U heeft voor Road2School ook geen indicatie vanuit een andere instantie nodig. Ieder kind is daarom ook welkom bij Road2School.